Hoppa yfir valmynd

Mannauður

Hjá VÍS starfar metnaðarfullt,underline ánægt og stolt starfsfólk sem endurspeglar gildi fyrirtækisins í daglegu starfi; umhyggju, fagmennsku og árangur.

Vel samsettur hópur

VÍS kappkostar að hafa í sínum röðum fjölbreyttan hóp með ólíkan bakgrunn og reynslu. Þannig er stuðlað að sem bestri fyrirtækjamenningu. Hún skilar sér í betri þjónustu, ánægðum viðskiptavinum og góðri ímynd. Meðalstarfsaldur er um 12 ár og meðalaldur starfsmanna er 46 ár. Rúmlega helmingur starfsfólks er háskólamenntaður og þriðjungur þeirra hefur lokið meistaranámi.

Tækifæri til að læra og þróast 

  • Hrós og viðurkenning ásamt endurgjöf á frammistöðu eru þeir þættir þar sem VÍS skarar mest fram úr öðrum íslenskum fyrirtækjum. Frammistöðusamtöl eru árleg og nýtt til að veita starfsfólki markvissa endurgjöf. Einnig eru þau mikilvæg til að laða fram styrkleika viðkomandi og starfsþróunarmöguleika.
  • Við bjóðum starfsfólki upp á metnaðarfulla fræðsludagskrá og leggjum áherslu á miðlun þekkingar bæði á milli starfsfólks og ólíkra sviða innan félagsins. Lögð er áhersla á að starfsfólk þekki vöruframboð og ferla. 
  • Fjölmörg námskeið eru haldin um mikilvæga þætti í kjarnastarfseminni og mikilvæg málefni sem tengjast lögum og regluverki sem félagið býr við. Jafnframt er boðið upp á ýmsa fræðslu sem nýtist einstaklingum bæði í einkalífi og starfi. Við leggjum áherslu á að starfsemin sé í stöðugri þróun með þátttöku alls starfsfólks. Að undanförnu hefur til að mynda fjöldi þeirra fengið þjálfun í straumlínustjórnun eða LEAN. 
  • Opni Háskólinn í Reykjavík starfrækir Tryggingaskólann í samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja. Árið 2014 var nemendum í fyrsta sinn boðið að ljúka námi sínu með vottunarprófi vátryggingastarfsfólks. Markmið vottunarinnar er að samræma kröfur sem gerðar eru til vátryggingastarfsmanna og tryggja að þeir búi yfir nauðsynlegri þekkingu og færni í starfi. Þrettán starfsmenn hafa lokið vottun. Það er stefna VÍS að flestir sem vinna við kjarna starfsemina, tryggingar og tjón ljúki þessari vottun.