lock search
lock search

Reglur VÍS um vinnslu persónuupplýsinga

Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS), Ármúla 3, 108 Reykjavík kt. 690689-2009 ber ábyrgð á vinnslu og meðferð persónuupplýsinga sem unnið er með í starfsemi félagsins og telst því ábyrgðaraðili að vinnslunni samkvæmt lögum um persónuvernd. Við hjá VÍS viljum tryggja að öll vinnsla upplýsinga sem varða þig sé eins vönduð og kostur er á. Með það í huga höfum við sett okkur reglur um vinnslu persónuupplýsinga sem er ætlað að tryggja að starfsmenn okkar vinni samkvæmt persónuverndarlögum og í samræmi við góða viðskiptahætti. Hér fyrir neðan eru spurningar og svör sem er ætlað að hjálpa þér að skilja reglurnar betur. Uppfært 14.01.2019

Hverjir falla undir reglurnar?

Reglur VÍS um vinnslu persónuupplýsinga gilda m.a. um:

 • Fyrrverandi, núverandi og verðandi viðskiptavini VÍS.
 • Einstaklinga sem eru tengdir þér s.s. fjölskyldumeðlimi.
 • Þá sem heimsækja starfsstöðvar VÍS.
 • Þá sem heimsækja heimasíðu eða samfélagsmiðla sem VÍS notar.
 • Fyrrverandi og núverandi starfsmenn VÍS.
 • Starfsumsækjendur.

Reglurnar gilda ekki um lögaðila.


Hvað af þínum persónuupplýsingum er VÍS að vinna með?

Hér eru nokkur dæmi um tegundir persónuupplýsinga sem VÍS safnar um þig og þína fjölskyldumeðlimi:

Gögn sem auðkenna þig og samskiptaupplýsingar
 • Nafn, kennitala, heimilisfang, netfang, símanúmer, hjúskaparstaða, fjölskylduhagir, menntun, atvinnusaga, myndir, ökuréttindi, dagsetning tjóns, afleiðingar tjóns, samskiptasaga, tjónstilkynningar, vátryggingabeiðnir, tjónasaga, tjónsnúmer o.s.frv. VÍS fær þessar upplýsingar m.a. frá þér sjálfum, lögmanni þínum og frá þriðja aðila s.s. Þjóðskrá, húsabanka, ökutækjaskrá o.fl.
Fjárhags-og bankaupplýsingar
 • Iðgjöld, kreditkortaupplýsingar, bankaupplýsingar, launatekjur, eignir o.s.frv. VÍS fær þessar upplýsingar m.a. frá þér sjálfum, lögmanni þínum og frá þriðja aðila s.s. Creditinfo hf.
Heilsufarsupplýsingar (viðkvæmar persónuupplýsingar)
 • Upplýsingar um núverandi og fyrra heilsufar í tengslum við tryggingatöku eða afgreiðslu tjóns. Þar geta m.a. komið fram upplýsingar um læknisaðgerðir sem þú hefur undirgengist, hvort þú reykir eða hafir reykt, hvort þú hafir neytt eða neytir áfengis og annarra vímugjafa, upplýsingar um lyfjanotkun og sjúkrasögu. VÍS fær þessar upplýsingar t.d. frá þér sjálfum, lögmanni þínum eða aflar gagna á grundvelli upplýsts samþykkis beint frá heilbrigðisstofnunum.
Aðrar viðkvæmar upplýsingar
 • Í sumum tilvikum hefur félagið upplýsingar um stéttarfélagsaðild þína, trúarlegar skoðanir, pólitískar skoðanir, upplýsingar úr sakaskrá, dómsmál sem þú hefur átt aðild að o.fl. VÍS fær þessar upplýsingar t.d. frá þér sjálfum, lögmanni þínum, vinnuveitendum o.fl.
Stafrænar upplýsingar
 • Þú lætur af hendi persónuupplýsingar með óbeinum hætti þegar þú t.d. heimsækir heimasíðu og aðra samfélagsmiðla sem VÍS notar. Upplýsingar sem VÍS kann að fá með þeim hætti eru t.d. tölvuauðkenni (IP-tala), fótspor (e. cookies) o.fl.
Opinberar upplýsingar
 • Upplýsingar sem eru birtar opinberlega t.d. í fjölmiðlum, á heimasíðum dómstóla, samfélagsmiðlum o.fl.

Í hvaða tilgangi notar VÍS persónuupplýsingarnar þínar?

VÍS óskar fyrst og fremst eftir upplýsingum um þig í þeim tilgangi að efna skuldbindingar sínar samkvæmt vátryggingasamningi. Einnig til að veita þér þá þjónustu sem félagið býður upp á. Þær persónuupplýsingar sem VÍS vinnur úr eru nýttar í samræmi við tilgang vinnslunnar, t.d. að gefa út vátryggingu, greiða út bætur o.s.frv.

Hér eru nokkur dæmi um í hvaða tilgangi VÍS notar persónuupplýsingar þínar:

 • Hafa samskipti við þig og aðra t.d. með forvarnarskilaboðum, markaðsefni o.fl.
 • Senda þér mikilvægar upplýsingar t.d. varðandi breytingar á skilmálum eða vátryggingasamningum.
 • Veita þér upplýsingar um hvort vátrygging sé veitt.
 • Veita þér þjónustu s.s. upplýsingar um vátryggingavernd og tjónaþjónustu.
 • Ganga frá og viðhalda greiðslum t.d. vegna iðgjalda eða tjóna.
 • Koma auga á og koma í veg fyrir refsiverða háttsemi s.s. fjársvik, peningaþvott o.fl.
 • Leysa úr ágreiningi t.d. vegna tryggingatöku og afgreiðslu tjóna.
 • Taka til varna t.d. fyrir úrskurðarnefndum, dómstólum eða svara eftirlitsaðilum.
 • Meðhöndla beiðni frá þér um að fá yfirlit yfir persónuupplýsingar þínar sem eru hjá okkur, leiðréttingu á gögnum eða aðgang að gögnum.
 • Gera markaðsrannsóknir og greiningu, t.d. þjónustukannanir, til að bæta þjónustu okkar.
Sjálfvirk ákvarðanataka

VÍS getur stuðst við sjálfvirkni sem getur falið í sér ákvörðunartöku á grundvelli persónusniðs. Þú getur komið á framfæri athugasemdum eða andmælum um sjálfvirka ákvörðun hafi hún áhrif á hagsmuni þína. Dæmi um sjálfvirka ákvörðunartöku er afgreiðsla bílrúðutjóna.  

Vinnsla um börn og aðra ólögráða einstaklinga

Það getur reynst VÍS nauðsynlegt að vinna persónuupplýsingar um börn eða aðra ólögráða einstaklinga til að uppfylla þá þjónustu sem óskað hefur verið eftir. Dæmi um þjónustu er tryggingataka eða afgreiðsla tjóns.


Hvaða heimildir hefur VÍS til að vinna með þínar persónuupplýsingar?

Öll vinnsla VÍS á persónuupplýsingum skal vera í samræmi við persónuverndarlöggjöf. Heimildir VÍS til vinnslu persónuupplýsinga byggja m.a. á:

Samþykki

VÍS vinnur persónupplýsingar um þig á grundvelli samþykkis þíns (sbr. 1. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018), t.d. við tryggingatöku og afgreiðslu tjóna. Í þeim tilvikum veitir VÍS þér nánari upplýsingar um þá vinnslu persónuupplýsinga sem samþykkið nær til. Þér er heimilt draga samþykki þitt til baka hvenær sem er og þá er þeirri vinnslu sem samþykkið nær til hætt. Afturköllun samþykkis hefur ekki áhrif á vinnslu persónupplýsinga fram að afturkölluninni en getur haft áhrif á hvort VÍS geti veitt þér þjónustu eða efnt samning. Þér er einnig heimilt að neita að afhenda persónuupplýsingar en það getur haft áhrif á þá þjónustu sem við getum veitt þér.

Umboð lögmanns

Komi lögmaður fram fyrir þína hönd, t.d. við afgreiðslu tjóna, kallar VÍS ávallt eftir því að fá umboð hans sent til að tryggja m.a. rekjanleika og áreiðanleika. Á grundvelli slíks umboðs vinnur lögmaðurinn persónuupplýsingar um þig og afhendir VÍS m.a. vegna tjónaafgreiðslu. Lögmenn eru sjálfstæðir ábyrgðaraðilar vinnslu persónuupplýsinga fyrir hönd sinna skjólstæðinga.

Samningi

Þegar þú stofnar til viðskipta við VÍS vinnum við persónuupplýsingar um þig í samræmi við viðhlítandi heimild t.d. í lögum um vátryggingasamninga nr. 30/2004, almennum skilmálum félagsins, sérskilmálum og sérsamningum um tiltekna vöru (sbr. 2. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018). VÍS vinnur jafnframt persónuupplýsingar um þig eftir stofnun viðskipta til að efna samning okkar á milli.

Dæmi um vinnslu sem fer fram á grundvelli samnings:

 • Skráning grunnupplýsinga um þig við stofnun viðskipta.
 • Gerð áhættumats t.d. vegna líf- og sjúkdómatrygginga.
 • Afgreiðsla tjónamála.
 • Greining á stöðu viðskiptavinar með hliðsjón af vöruframboði í þeim tilgangi að bjóða ráðgjöf um vátryggingaþörf.
Lagaskyldu

VÍS vinnur persónuupplýsingar um þig í samræmi við ákvæði laga, reglugerða, dómsúrskurða, leiðbeinandi tilmæla á fjármálamarkaði o.fl. (sbr. 3. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018). Eftirlitsaðilar s.s. Seðlabanki Íslands, skattayfirvöld o.fl. geta á grundvelli lagaákvæða óskað eftir upplýsingum frá VÍS um þig og ber okkur að verða við slíkum beiðnum.

Dæmi um vinnslu sem fer fram á grundvelli lagaskyldu:

 • Áreiðanleikakönnun einstaklinga á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 • Greining og rannsókn á málum er varða peningaþvætti, fjársvik og annars konar refsiverða háttsemi.
 • Varðveisla persónupplýsinga á grundvelli laga um ársreikninga, laga um bókhald o.fl.
 • Miðlun upplýsinga til skattayfirvalda á grundvelli laga um tekjuskatt o.fl.
 • Miðlun upplýsinga til hins opinbera vegna lögboðinna starfsábyrgðartrygginga o.fl.
 • Afgreiðsla tjónamála á grundvelli umferðarlaga o.fl.
Lögmætum hagsmunum

VÍS vinnur persónupplýsingar á grundvelli lögmætra hagsmuna ef vinnslan er nauðsynleg til þess að VÍS, þriðji aðili eða aðilar sem upplýsingum er miðlað til, geti gætt lögmætra hagsmuna sinna (sbr. 6. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018). Slík vinnsla fer ekki fram ef ljóst er að grundvallarréttindi og frelsi þitt sem krefst persónuverndar vega þyngra en aðrir hagsmunir af vinnslunni.

Dæmi um vinnslu sem fer fram í þeim tilgangi að gæta lögmætra hagsmuna VÍS:

 • Að útbúa og senda þér markaðssetningarefni um fríðindi, vörur og þjónustu sem hentar þér.
 • Að þróa og prófa nýja verkferla, viðskiptaferla og upplýsingakerfi til að bæta öryggi, vöru- og þjónustuframboð.
 • Að greina og rannsaka mál þar sem grunur er um fjársvik.
 • Að hafa uppi eða verja réttarkröfu.
Að unnt sé að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur

VÍS er heimilt að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar ef það er nauðsynlegt í þeim tilgangi að setja fram eða verjast réttarkröfu (sbr. 6. tl. 11. gr. laga nr. 90/2018). Hér er því um að ræða mál sem eru rekin fyrir stjórnvaldi t.d. Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum eða almennum dómsstólum.


Hverjir vinna með persónuupplýsingarnar þínar?

Það eru fyrst og fremst starfsmenn VÍS sem vinna með persónuupplýsingar þínar.

Í samræmi við eðli starfseminnar kann að reynast nauðsynlegt að afhenda persónuupplýsingar til vinnsluaðila og/eða þriðju aðila. Dæmi um slíka aðila má nefna t.d.:

 • önnur vátryggingafélög,
 • endurtryggjendur,
 • vátryggingamiðlara og umboðsmenn vátrygginga,
 • einstaklinga með umboð fyrir þína hönd o.fl.,
 • heilbrigðisstarfsmanna,
 • rannsóknaraðilar s.s. Aðstoð og öryggi.

Jafnframt gæti VÍS þurft að veita persónuupplýsingar til ýmiss konar þjónustuaðila t.d.:

 • öryggisstarfsfólks,
 • endurskoðenda,
 • sérfræðinga s.s. lögmanna
 • ferða- og sjúkratryggingaraðila,
 • hýsingar-/þjónustuaðila,
 • auglýsinga og markaðsráðgjafa.

Loks kann VÍS að vera skylt t.d. samkvæmt lögum að veita persónuupplýsingar til opinberra aðila svo sem:

 • Sjúkratrygginga Íslands,
 • Vinnueftirlitsins,
 • skattayfirvalda,
 • lögregluyfirvalda,
 • dómstóla,
 • eftirlitsaðila o.fl.

Starfsmenn VÍS, vinnsluaðilar, samstarfsaðilar o.fl. eru bundnir þagnarskyldu um þau atriði sem þeir fái vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst þó starfsmaður láti af störfum.


Rafræn vöktun og hljóðritun símtala
 • Rafræn vöktun fer fram með eftirlitsmyndavélum á þjónustuskrifstofum VÍS.
 • Símtöl til og frá VÍS kunna að vera hljóðrituð. VÍS ábyrgist ekki að öll símtöl sé hljóðrituð.
 • Önnur rafræn vöktun getur falist í hvernig þú auðkennir þig, aðgerðarskráning t.d. á Mitt VÍS.

Tjónagrunnur

Tjóna­grunn­ur er sam­eig­in­leg­ur gagna­grunn­ur skaðatrygg­inga á Íslandi. Grunn­ur­inn er rek­inn af Cred­it­in­fo sam­kvæmt heim­ild Per­sónu­vernd­ar í þeim til­gangi að stemma stigu við vá­trygg­inga­svik­um og of­greiðslu vá­trygg­inga­bóta.

Hver er ábyrgðaraðili og vinnsluaðili?

Vá­trygg­inga­fé­lög­in eru hvert um sig ábyrgðaraðili þeirra tjóna­upp­lýs­inga sem þau skrá í grunn­inn. Cred­it­in­fo er vinnsluaðili.

Hvaða upp­lýs­ing­ar eru skráðar í tjóna­grunn­inn?

Öll til­kynnt tjón eru skráð í tjóna­grunn­inn fyr­ir utan líf-og sjúk­dóma­til­kynn­ing­ar og tjón sem börn yngri en 15 ára verða fyr­ir. Ein­göngu má skrá eft­ir­far­andi upp­lýs­ing­ar í tjóna­grunn­inn:

 • Nafn vátryggingafélags.
 • Kennitala tjónþola.
 • Númer máls hjá félagi.
 • Tegund vátryggingar.
 • Tegund tjóns.
 • Dagsetning tjóns.
 • Dagsetning skráningar í tjónagrunn.
 • Staðsetning tjóns.
 • Einkvæmt númer hins tryggða s.s. skráningarnúmer ökutækis, fastanúmer fasteignar o.fl.
 • Óheim­ilt er að skrá í tjóna­grunn upp­lýs­ing­ar um ein­stök heilsu­fars­leg atriði í tengsl­um við lík­ams­tjón.

Hvernig má nota tjóna­grunn­inn?

Til­gang­ur tjóna­grunns­ins er að stemma stigi við vá­trygg­inga­svik­um og of­greiðslu vá­trygg­inga­bóta. Óheim­ilt er að nota upp­lýs­ing­ar úr tjóna­grunn­in­um í markaðs-og/​eða viðskipta­leg­um til­gangi.

Hverj­ir hafa aðgang að tjóna­grunn­in­um?

Ein­göngu þeir starfs­menn vá­trygg­inga­fé­laga sem skrá tjón og vinna við tjóna­upp­gjör hafa aðgang að upp­lýs­ing­um í tjóna­grunn­in­um.

Varðveislu­tími

Upp­lýs­ing­um úr grunn­in­um er eytt út þegar ekki ger­ist leng­ur þörf á þeim, en í síðasta lagi 10 árum frá skrán­ingu upp­lýs­inga í tjóna­grunn­inn. Hægt er að nálg­ast upp­lýs­ing­ar um upp­flett­ing­ar í tjóna­grunn­in­um á „Mín­um síðum“ hjá Cred­it­in­fo. Fyr­ir­spurn­um og at­huga­semd­um vegna upp­flettinga og rangra upp­lýs­inga skal beina til Cred­it­in­fo.


Sendir VÍS persónuupplýsingarnar þínar frá Íslandi?

Samstarfsaðilar VÍS og vinnsluaðilar sem hafa aðsetur innan ESB/ESS geta fengið aðgang að persónuupplýsingum þínum.

Dæmi um samstarfsaðila:

 • SOS International, neyðarþjónustuaðili í ferðatjónum.
 • Endurtryggjendur.

Miðlun upplýsinga til þriðja lands (lands utan EES/ESB ) fer eftir reglum 16. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr.90/2018.


Fótspor á vefsvæðum VÍS

Notkun á fótsporum á vefsvæðum VÍS byggist á annað hvort lögmætum hagsmunum VÍS eða samþykki notenda, sbr. lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Fótspor sem byggja á lögmætum hagsmunum eru nauðsynleg fótspor sem tryggja virkni og öryggi samskipta á vefsvæðum VÍS. Ekki er hægt að slökkva á þessum fótsporum. Fótspor sem byggja á samþykki notenda eru tölfræði fótspor og fótspor fyrir markaðssetningu.

Fótspor eru smáar textaskrár sem vistast í tölvu eða snjalltæki notenda þegar vefsíða er heimsótt í fyrsta sinn. Sé vefsíða heimsótt aftur frá sama tæki virkjast fótsporin og þar með t.d. kjörstillingar notenda. VÍS notar fótspor til að tryggja almenna virkni, mæla umferð, styðja markaðsaðgerðir og tryggja bestu mögulegu upplifun notenda á vis.is og þjónustuvefnum Mitt VÍS.

Fótsporum er skipt í þrjá flokka:

 • Nauðsynleg fótspor eru notuð til að tryggja grunnvirkni vefsíðunnar og eru þau sjálfkrafa virk.
 • Tölfræði fótspor safna saman gögnum um notkun vefsíðunnar. Slík gögn eru nauðsynleg til þess að taka upplýstar ákvarðanir um breytingar á vefsíðunni. Markmið breytinganna er alltaf bætt notendaupplifun.
 • Fótspor fyrir markaðssetningu safna upplýsingum um hegðun notenda og gera fyrirtækjum kleift að birta notendum auglýsingar út frá þessum upplýsingum.

Fótspor eru annað hvort fyrsta aðila fótspor (e.First-Party Cookies) eða þriðja aðila fótspor (e. Third-Party Cookies).

Fyrsta aðila fótspor vistast á vefsíðunni sem notandi heimsækir. Þau safna tölfræðigögnum, muna kjörstillingar notenda og annað sem snýr að notendaupplifun.

Þriðja aðila fótspor verða til á öðru léni en því sem notandi heimsækir, en hafa þó ákveðna virkni á þeirri vefsíðu sem heimsótt er. Þriðja aðila fótspor eru einkum notuð til að afla vitneskju um notkun á vefsvæðunum og greina hvaða efni notendur hafa áhuga á að skoða.

Fótspor eru annað hvort setufótspor (e. Session Cookies) eða viðvarandi fótspor (e. Persistent Cookies). Setufótspor eyðist sjálfkrafa þegar vafra er lokað en viðvarandi fótspor eru virk í lengri tíma.

Vefir VÍS geta innihaldið hlekki á aðrar vefsíður og ber VÍS ekki ábyrgð á efni þeirra né öryggi notenda þegar farið er af vefsvæði VÍS. Að auki berum við enga ábyrgð á efni vefsíðna sem hlekkja á vefsvæði VÍS.

Hvernig er hægt að slökkva á fótsporum?

Þegar notendur heimsækja vefsvæði VÍS í fyrsta skipti birtast upplýsingar um fótspor í fæti síðunnar. Þar geta notendur valið að leyfa eða hafna þeim valfrjálsu fótsporum sem VÍS notar. Hægt er að breyta ákvörðun um að samþykkja eða hafna valfrjálsum fótsporum hvenær sem er.


Varðveislutími gagna

VÍS varðveitir gögn og upplýsingar á öruggan hátt í þann tíma sem viðskiptavinir eða aðrir kunna að byggja réttindi sín á upplýsingunum, þ.e. eins og lög mæla fyrir um eða svo lengi sem málefnaleg ástæða er til. Þegar ekki þykja lengur málefnalegar ástæður til að varðveita upplýsingar er það metið hvort þeim skuli eytt eða eftir atvikum gerðar ópersónugreinanlegar/dulkóðaðar.

Dæmi um varðveislutíma persónuupplýsinga eru eftirfarandi:

 • Vátryggingarbeiðnir, samningsgögn og tjónagögn þín eru varðveitt á meðan að viðskiptasambandið varir en kann að vera eytt í samræmi við fyrningarreglur laga þegar þannig háttar.
 • Í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Seðlabanka Íslands nr. 1/2019 vegna áhættu við rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila varðveitir félagið viðskiptafyrirmæli í a.m.k. 5 ár.
 • Í samræmi við lög um bókhald nr. 145/1994 varðveitir VÍS bókhaldsgögn í a.m.k. 7 ár frá lokum viðkomandi reikningsárs.
 • Í samræmi við lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006 varðveitir VÍS afrit af persónuskilríkjum vegna kaupa á líftryggingum í a.m.k. 5 ár frá lokum viðskipta.
 • VÍS varðveitir tiltekin gögn um þig ótímabundið t.d. upplýsingar um hvaða vátryggingavernd þú hefur keypt, tjónaupplýsingar o.fl.

Réttindin þín

Í persónuverndarlögum eru þér tryggð tiltekin réttindi varðandi persónuupplýsingar þínar. Til að gæta öryggis er nauðsynlegt að þú auðkennir þig þegar þú óskar eftir að nýta rétt þinn skv. lögunum. Það gerir þú með því að skrá þig inn með rafrænum skilríkjum á Mitt VÍS.

Réttindi þín geta vera háð takmörkunum meðal annars vegna lagaákvæða og reglna, hagsmuna annarra o.fl.

Aðgangur að þínum persónuupplýsingum

Þú átt rétt á að fá upplýsingar frá VÍS um hvort unnið sé með persónuupplýsingar, tilgang vinnslu, heimildir vinnslu, varðveislutíma o.fl. Þú átt einnig rétt á að fá aðgang að þínum upplýsingum.

Flytja þínar persónuupplýsingar

Þú átt rétt á að fá persónuupplýsingar um þig, sem þú hefur sjálfur afhent VÍS eða heimilað VÍS að afla, afhentar. Jafnframt átt þú rétt á að VÍS flytji þær upplýsingar, að þinni ósk, til annars ábyrgðaraðila sé það mögulegt.

Réttur til leiðréttingar eða eyðingar persónuupplýsinga

Þú átt rétt á að koma á framfæri upplýsingum um t.d. breytt heimilisfang, dvalarstað, pósthólf o.fl. Þú getur breytt þessum upplýsingum t.d. með stillingum á Mitt VÍS, með tölvupósti til okkar eða á næstu þjónustuskrifstofu VÍS.

Þú átt rétt á að láta leiðrétta rangar persónuupplýsingar um þig. Einnig getur þú átt rétt á að láta eyða persónuupplýsingum um þig en vakin er athygli á því að rétturinn er ekki takmarkalaus. VÍS varðveitir ákveðna gagnaflokka í tiltekinn tíma með hliðsjón af t.d. fyrningarreglum krafna.

Réttur til að andmæla eða takmarka vinnslu persónuupplýsinga

Þú átt rétt á að andmæla vinnslu persónuupplýsinga sem tengist beinni sölu og markaðssetningu.

Þú átt rétt á að andmæla vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna. Eigi andmælin rétt á sér stöðvar VÍS alla vinnslu umræddra upplýsinga.

Þú getur átt rétt á að vinnsla persónuupplýsinga um þig sé takmörkuð tímabundið, t.d. ef þú telur að:

 • Persónuupplýsingar um þig séu ekki réttar.
 • VÍS hafi ekki heimild til vinnslunnar.
 • VÍS þurfi ekki lengur á persónuupplýsingum þínum að halda.

VÍS áskilur sér rétt til að neita að verða við beiðni þinni um nýtingu á framangreindum réttindum sem er augljóslega óhófleg.

Þú getur óskað eftir yfirliti yfir persónuupplýsingar þínar inni á Mitt VÍS undir valmyndinni stillingar og á grundvelli þess ákveðið hvort þú viljir nýta þér einhver framangreindra réttinda.


Gott fyrir þig að vita!
Öryggi

VÍS hefur sett sér skriflega stefnu um upplýsingaöryggi. Stefna um upplýsingaöryggi hefur það að markmiði að stuðla að öruggu og traustu umhverfi viðskiptavina. Stefnan byggir, ásamt öðru, á þeim trúnaði og heilindum sem félagið vill gæta gagnvart hagsmunaaðilum, þ.m.t. viðskiptavinum, hluthöfum, og samstarfsaðilum.

Við alla vinnu í tengslum við upplýsingaöryggi tekur VÍS mið af staðli um upplýsingaöryggi, ISO 27001, og leiðbeinandi tilmælum Seðlabanka Íslands nr.2/2014 um upplýsingakerfi eftirlitsskyldra aðila.

Öryggisbrestur

Komi upp öryggisbrestur við vinnslu persónuupplýsinga þar sem staðfest er eða grunur leikur á  að persónuupplýsingar þínar hafi komist í hendur óviðkomandi aðila er Persónuvernd, og eftir atvikum þér, tilkynnt um öryggisbrest nema hann hafi ekki í för með sér mikla áhættu fyrir einstaklinga.

Aðgangsstýringar

Upplýsingar um hina skráðu hjá VÍS eru aðgangsstýrðar og takmarkaðar við þá starfsmenn félagsins sem vinna með viðkomandi gögn vegna starfs síns.

Ef þú hefur ástæðu til að ætla að samskipti þín við okkur séu ekki örugg eða ekki sé gætt nægilega að öryggi persónuupplýsinga þinna hjá félaginu er þess að óskað að þú tilkynnir okkur það strax. (Sjá kaflann "Við hvern getur þú haft samband ef þig vantar upplýsingar um meðhöndlun persónuupplýsinga hjá VÍS".)   

Vefmælingar

VÍS notar Google Analytics og Siteimprove til vefmælinga og viðhalds m.t.t. gæða og aðgengis á vefjum sínum. VÍS nýt­ir upp­lýs­ing­arnar til að skoða hversu mikið vefsíður fé­lags­ins eru notaðar og hvaða efni not­end­ur eru áhuga­sam­ir um og aðlagar þannig vefsíður félagsins bet­ur að þörf­um not­enda. 

SSL skilríki

Á vef VÍS er hægt að fylla út form t.d. vegna tjóna og tilboða. Vefir VÍS eru með SSL skilríki til að gera samskipti og gagnaflutning öruggari. SSL skilríki dulkóða upplýsingar og veita þannig vörn gegn því að utanaðkomandi aðilar komist yfir viðkvæm gögn líkt og lykilorð eða persónuupplýsingar.

Athygli er vakin á því að vefur VÍS er hýstur hjá hýsingaraðila sem er vottaður skv. ISO 27001 sem er alþjóðleg upplýsingaöryggisvottun. 

Hlekkir

Vefir VÍS geta innihaldið hlekki á aðrar vefsíður og ber VÍS ekki ábyrgð á efni þeirra né öryggi notenda þegar farið er af vefsvæði VÍS. Að auki berum við enga ábyrgð á efni vefsíðna sem hlekkja á vefsíðu VÍS.


Hvernig getur þú haft samband ef þig vantar upplýsingar

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir við reglur þessar biðjum við þig um að hafa samband við persónuverndarfulltrúa VÍS í gegnum netfangið personuvernd@vis.is eða með því að senda bréf stílað á Persónuverndarfulltrúa VÍS, Ármúla 3, 108 Reykjavík. Einnig er hægt að beina erindum beint til Persónuverndar sbr. upplýsingar á heimasíðu stofnunarinnar.


rows Lykilhugtök varðandi persónuvernd


Persónuupplýsingar

 • Sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi.

Viðkvæmar persónuupplýsingar

 • Upplýsingar um kynþátt, þjóðernislegan uppruna, stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð, heimspekilega sannfæringu eða aðild að stéttarfélagi.
 • Heilsufarsupplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem varða líkamlegt eða andlegt heilbrigði einstaklings, þ.m.t. heilbrigðisþjónustu sem hann hefur fengið, og upplýsingar um lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun.
 • Upplýsingar um kynlíf manna og kynhneigð.
 • Erfðafræðilegar upplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem varða arfgenga eða áunna erfðaeiginleika einstaklings.
 • Lífkenniupplýsingar, s.s. andlitsmyndir eða gögn um fingraför.

Vinnsla

 • Sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort heldur sem vinnslan er handvirk eða rafræn.

Ábyrgðaraðili

 • Sá aðili sem ákveður tilgang vinnslu persónuupplýsinga, þann búnað sem notaður er, aðferð við vinnsluna og aðra ráðstöfun upplýsinganna.

Vinnsluaðili

 • Sá sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila.
Fá tilboð
mail Hafa samband chat Netspjall
mail chat
close

Tryggingar

Niðurstöður

Skjöl

Niðurstöður

Annað

Niðurstöður

Fréttir

Niðurstöður

News search result

Leit

Niðurstöður

Ææ en leiðinlegt!

Við fundum því miður ekki ""

Athugaðu hvort öll leitarorðin eru rétt skrifuð, annars geturðu prófað að víkka leitina með öðrum eða almennari leitarorðum.

Ef allt um þrýtur, endilega hafðu samband

close Loka
Hafðu samband
bell

Getum við aðstoðað?

Þjónusturáðgjafar okkar aðstoða þig frá 09:00 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og frá 09:00 til 15:30 á föstudögum.

chat

Netspjallið

Þjónusturáðgjafar okkar svara frá 09:00 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og frá 09:00 til 15:30 á föstudögum.

Opna netspjall
coffee

Komdu í heimsókn

Kíktu í heim­sókn og starfs­fólkið okk­ar tek­ur vel á móti þér alla virka daga frá 12-15.

Sjá þjónustuskrifstofur
close Loka

Netspjall VÍS

Við hvern viltu spjalla?
Vinsamlegast sendu ekki lykilorð, kortanúmer eða bankaupplýsingar í gegnum netspjallið. Þú getur skráð bankaupplýsingarnar þínar á þjónustusvæði þínu, Mitt VÍS
Öll samskipti eru vistuð í gagnagrunni. Misnotkun varðar við lög.