Valmynd Loka

Lagalegir fyrirvarar

Upplýsingar á vef Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) eru birtar samkvæmt bestu vitund félagsins á hverjum tíma. Hvorki er þó hægt að ábyrgjast að þær séu allar réttar né er tekin ábyrgð á viðskiptum sem gerð eru á grundvelli þeirra. Þá kunna þær upplýsingar og skoðanir sem fram koma á vefnum að breytast án fyrirvara. VÍS ábyrgist ekki heldur áreiðanleika þess sem birtist á vefnum frá þriðja aðila.

VÍS ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum er birtast á vef félagsins né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á honum. Þá ber VÍS ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki sé unnt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

VÍS á höfundarrétt að öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef félagsins nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki VÍS þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef félagsins, dreifa þeim eða afrita þær . Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita eða dreifa. Viðskiptavinum VÍS er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Meðferð upplýsinga

VÍS stuðlar að öruggu og traustu vátryggingaumhverfi viðskiptavina sinna og byggir, ásamt öðru, á trúnaði og heilindum gagnvart hluthöfum, viðskiptavinum og samstarfsaðilum.

VÍS hefur sett sér upplýsingaöryggisstefnu í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000. Upplýsingaöryggisstefna VÍS byggist á staðlinum ÍST ISO/IEC 27002:20013 (sjá vef Staðlaráðs Íslands), starfsvenjum fyrir stjórnun upplýsingaöryggis.

Upplýsingaöryggisstefnan er sett til að:

  • Tryggja að upplýsingar séu eingöngu aðgengilegar þeim sem til þess hafa heimild.
  • Standa vörð um nákvæmni og heilleika upplýsinga og úrvinnsluaðferða.
  • Tryggja að notendur, sem til þess hafa heimild, hafi aðgang að upplýsingum og tengdum eignum fyrirtækisins eftir þörfum.

Lagalegur fyrirvari tölvupósts

Þessi tölvupóstur og viðhengi hans innihalda upplýsingar sem eingöngu eru ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Sá sem fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við tölvupósti og viðhengjum hans, skal fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og hvorki skrá hjá sér né notfæra sér efni þeirra á nokkurn hátt. Tilkynna skal sendanda samstundis hafi upplýsingarnar borist ranglega til viðtakanda og eyða skeytinu. Efni tölvupóstsins og viðhengja er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi VÍS.

Óheimilt er að nýta starfsmannalistann í markaðslegum tilgangi svo sem að senda fjöldapóst á starfsmenn.

E-mail disclaimer

Please note that this e-mail and its attachments is intended for the exclusive use of the person or entity to which it is addressed. Any review, disclosure, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by others than the intended recipient is prohibited by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message.

Upptaka símtala, geymsla og vistun gagna

Í því skyni að tryggja fagmennsku og réttmæti viðskipta eða samskipta milli VÍS og viðskiptavina er viðskiptavinum gert kunnugt að símtöl við VÍS kunna að vera hljóðrituð án þess að slíkt sé sérstaklega tekið fram í upphafi símtals sbr. lög um fjarskipti nr. 81/2003.

Upptökurnar kunna að verða notaðar sem sönnun vegna ágreinings sem upp kemur milli VÍS og viðskiptavina þess sem getur m.a. verið útkljáður fyrir dómi. Öll meðferð upptaka er í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

 

Fá til­boð Hafa samband
mail Hafa samband chat Netspjall
close

Tryggingar

Niðurstöður

Skjöl

Niðurstöður

Annað

Niðurstöður

Fréttir

Niðurstöður

Leit

Niðurstöður

Ææ en leiðinlegt!

Við fundum því miður ekki ""

Athugaðu hvort öll leitarorðin eru rétt skrifuð, annars geturðu prófað að víkka leitina með öðrum eða almennari leitarorðum.

Ef allt um þrýtur, endilega hafðu samband