Hverjir eru tryggðir?

signpost Vátryggingartaki, maki eða sambúðarmaki og ógift börn þeirra, þ.m.t. fósturbörn, enda hafa þau sama lögheimili á Íslandi, sameiginlegt heimilishald og búa á sama stað. globe Möguleiki er á að bæta aðilum við trygginguna í samráði við félagið. Aðilar þurfa þó að uppfylla þau skilyrði að vera með sama lögheimili á Íslandi og vátryggingartaki, sameiginlegt heimilishald og búa á sama stað.
Fjárhæðir miðast við vísitölur í mars 2018. Nánari upplýsingar um bótasvið er hægt að finna í skilmálum hverrar tryggingar fyrir sig.
4
F plús
3
F plús
2
F plús
1
F plús
Innbústrygging
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Eigin áhætta á innbústjónum
16.000
23.000
28.000
28.000
Eigin áhætta vegna þjófnaðar úr grunnskóla
8.000
11.500
14.000
14.000
Eigin áhætta v. þjófnaðar á reiðhjóli og léttu bifhj. í flokki I
25%
25%
25%
25%
- þó ekki lægri en
16.000
23.000
28.000
28.000
Innbústrygging inniheldur vernd vegna eftirfarandi tjóna.
Eldsvoða, eldingar, sprengingar og sótfalls
check
check
check
check
Slökkvi- og björgunaraðgerða
check
check
check
check
Vatns, gufu og olíu
check
check
check
check
Úrhellis og asahláku
check
check
check
check
Óveðurs og skyndilegs snjóþunga
check
check
check
check
Innbrots og ráns
check
check
check
check
Þjófnaðar úr ólæstri íbúð, þó ekki mannlausri
check
check
check
check
Þjófnaðar á eigum nemenda í grunnskóla
check
check
check
check
Þjófnaðar á reiðhjóli, barnavagni og barnakerru
check
check
check
check
Skemmdarverka
check
check
check
check
Brots eða hruns vegna bilana
check
check
check
check
Umferðaróhappa
check
check
check
check
Ofhitnunar á þvotti og þiðnunar matvæla
check
check
check
check
Skammhlaups
check
check
check
check
Hluta frá loftförum
check
check
check
check
Afnotamissis íbúðarhúsnæðis
check
check
check
check
Sviksamlegar notkunar á greiðslukorti
check
check
check
check
Tiltekin tómstundaáhöld
check
Innbúskaskó
Innifalin
Valkvæð
Valkvæð
Valkvæð
Gildir
Á Íslandi og erlendis ef ferðatrygging er innifalin
Á Íslandi
Einstakt tjón
779.000
545.000
423.000
423.000
Hámark á ári
1.714.000
1.247.000
1.059.000
1.059.000
Eigin áhætta
16.000
23.000
28.000
28.000
Ábyrgðartrygging
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Vátryggingarfjárhæð hámark
139.900.000
139.900.000
139.900.000
139.900.000
Eigin áhætta
16.000
23.000
28.000
28.000
Ábyrgðartrygging án skaðabótask. v/golfiðkunar
1.120.000
896.000
Ábyrgðartrygging skotvopna
check
Málskostnaðartrygging
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Hámarksbætur
1.651.000
1.305.000
1.146.000
1.146.000
Eigin áhætta
25%
25%
25%
25%
- þó ekki lægri en
16.000
24.000
28.000
28.000
Áfallahjálp
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Fyrir hvern einstakling í hverju tjóni
86.000
86.000
86.000
86.000
Slysatrygging í frítíma
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Innifalin
Gildir
Hvar sem er í heiminum
Dánarbætur
9.560.000
7.960.000
7.320.000
3.640.000
Aldur við lækkun dánarbóta
70 ára
70 ára
70 ára
70 ára
Örorkubætur (grunnur)
13.820.000
8.810.000
8.490.000
7.510.000
Örorkubætur (hámark vegna 100% örorku)
44.915.000
28.633.000
21.225.000
18.775.000
Örorkubætur eru greiddar ef örorka nær
1%
1%
15%
15%
Aldur við lækkun örorkubóta
70 ára
60 ára
60 ára
60 ára
Dagpeningar á viku
30.800
24.700
22.500
10.100
Aldur við lækkun dagpeninga
70 ára
70 ára
67 ára
67 ára
Aldurstakmörk vegna greiðslu dagpeninga
Engin
Engin
70 ára
70 ára
Biðtími vegna greiðslu dagpeninga
4 vikur
6 vikur
8 vikur
8 vikur
Hámarks bótatími vegna greiðslu dagpeninga
48 vikur
46 vikur
44 vikur
44 vikur
Tannbrot í hverju slysi
1.037.000
573.000
535.000
526.000
Tannbrot hámarksbætur á ári
1.590.000
881.000
849.000
826.000
Sjúkrakostnaður innanlands, hámarksbætur v. hvers slyss
95.600
71.700
49.300
Eigin áhætta hjá börnum yngri en 16 ára, ef örorkubætur eru ekki greiddar
16.000
23.000
Börn yngri en 16 ára tryggð vegna undirbúnings og keppni í íþróttum
check
check
check
Ferðasjúkra- og ferðarofstrygging erlendis
Valkvæð
Valkvæð
Valkvæð
Ekki í boði
Gildir
Hvar sem er í heiminum í 92 daga
Sjúkrakostnaður erlendis, hámarks vátryggingarfjárhæð
14.600.000
13.540.000
13.310.000
Eigin áhætta sjúkrakostnaðar erlendis
16.000
23.000
28.000
Hámark bóta innan tryggingar ársins
Ekkert
Ekkert
Ekkert
Endurgreiðsla ferðar
1.460.000
1.354.600
798.600
Samfylgd í neyð
1.460.000
1.354.600
798.600
Eigin áhætta í ferðarofi
Engin
Engin
Engin
Aldurstakmörk vegna greiðslu bóta
Engin
Engin
Engin
Tryggir börn vátryggðs, yngri en 16 ára sem hafa
annað lögheimili en vátryggður
check
check
check
Tryggir börn yngri en 16 ára í keppnisferð
check
check
check
Farangurstrygging
Valkvæð
Valkvæð
Valkvæð
Ekki í boði
Vátryggingarfjárhæð (hámark af vátr. fjárhæð innbús)
20%
20%
10%
Einstakur hlutur ekki hærri en
319.000
239.000
202.000
Eigin áhætta
25%
25%
25%
Farangurstöf
Valkvæð
Valkvæð
Valkvæð
Ekki í boði
Hámarksbætur
54.900
43.900
38.200
Forfallatrygging
Valkvæð
Valkvæð
Valkvæð
Ekki í boði
Vátryggingarfjárhæð forfallatryggingar erlendis
475.000
318.000
318.000
Eigin áhætta
16.000
23.000
28.000
Umönnunartrygging barna
Innifalin
Innifalin
Ekki í boði
Ekki í boði
Hámarksbótatími
180 dagar
180 dagar
Bætur á viku v/sjúkrahúsdvalar barna yngri en 16 ára
47.000
23.500
Hámarksbætur
1.209.000
605.000
Lágmarksdvöl á sjúkrahúsi
5 dagar
5 dagar
Sjúkrahúslegutrygging fyrir 16 til 60 ára
Innifalin
Ekki í boði
Ekki í boði
Ekki í boði
Hámarksbótatími
180 dagar
Bætur á viku
47.000
Hámarksbætur
1.209.000
Biðtími
5 dagar
Bilanatrygging raftækja
Innifalin
Ekki í boði
Ekki í boði
Ekki í boði
Einstakt tjón
708.000
Hámark á ári
1.417.000
Eigin áhætta
8.000